HOLIDAY LIST

Date Holiday Day
15/08/2018
Independence Day
Wednesday
22/08/2018
Idul Zuha(Bakrid)
Wednesday
13/09/2018
Ganesh Chathurthi
Thursday
02/10/2018
Mahatma Gandhi's Birthday
Tuesday
19/10/2018
Dussehra
Friday
07/11/2018
Deepawali
Wednesday
08/11/2018
Deepawali / Vishwakarma Day
Thursday
23/11/2018
Guru Nanak's Birthday
Friday
25/12/2018
Merry Christmas
Tuesday